Organizuoti šventę

Apie asociaciją


„Lietuvos švenčių ir pramogų asociacija“ 

Asociacija vienijanti šalies renginių, pramogų ir švenčių verslo atstovus...

„Nes kartu mes galime daugiau...“

Kodėl verta tapti asociacijos nriu:

 • Tiesioginis susisiekimas su potencialiais klientais asociacijos svetainėje
 • Didžiausias švenčių ir pramogų verslo atstovų katalogas Lietuvoje
 • Paprasta naudoti kuriant savo vizitinę kortelę
 • Asociacijos nariai turės prisijungimą prie svetainės ir papildomą nuotraukų skaičių, bei klientų užklausas
 • Supaprastinta ir lengvai prieinama švenčių organizavimo funkcija
 • 1kartą per metus nemokama teisinė konsultacija
 • Bendradarbiavimo galimybės
 • Savo paslaugų pristatymas ir nuolaidų sistemos teikimas asociacijos nariams
 • Papildoma reklama jūsų verslui
 • Bendros švenčių ir pramogų politikos kūrimas Lietuvoje
 • Galimybė aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje
 • Formuoti klausimus, problemas ir teikti pasiūlymus atitinkančioms organizacijoms ir valstybės institucijoms
 • Asociacijos narių pirmenybė dalyvaujant didžiausioje parodoje Lietuvoje

Asociacijos nariai nuolatos bus informuoti apie:

 • parodas vykstančias Lietuvoje ir užsienyje
 • Seminarų ir kvalifikacijų kėlimo kursus
 • Informacija apie viešuosius pirkimus ir įstatymus
 • ES paramos informacija
 • Nuolaidų ir pasiūlymų informacija

 Tikslai ir veiklos sritys:

 •   Siekti sudaryti kuo palankesnes sąlygas vystyti ir plėtoti švenčių ir pramogų veiklą.
 •  Vienyti ir koordinuoti švenčių ir pramogų veiklą, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos rinką nuo nekokybiškų prekių ir paslaugų, kurias teikia įmonės teikiančios paslaugos            švenčių ir pramogų srityje.
 •   Siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp Asociacijos narių, remiantis savitarpio ekonominio ir Asociacijos tikslų palaikymo principais.
 •  Teikti metodinę pagalbą Asociacijos nariams, plėsti ryšius su giminingomis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių organizacijomis.
 •  Visapusiškai reklamuoti Asociacijos narių teikiamas paslaugas ir gaminamą produkciją.
 •   Koordinuoti ir vykdyti Asociacijos narių pavestus uždavinius, atstovauti  ir ginti savo narių  teises, jų ekonominius interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose,          tarptautinėse organizacijose.
 •  Plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio užsienio valstybių asociacijomis,tarptautinėmis organizacijomis.

 Asociacija, įgyvendindama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 •  Organizuoja darbo grupes, įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti.
 •   Bendradarbiauja su Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmais ir kitomis visuomeninėmis organizacijomis.
 • Tarpininkauja sprendžiant nesutarimus tarp Asociacijos narių, kai tai susiję su veiklos etikos klausimais.
 •  Organizuoja temines parodas, muges, konferencijas, seminarus, darbo grupes, įvairius profesinius konkursus viešbučių, restoranų  ir kitose panašios veiklos sferose.
 •   Organizuoja mokymo, profesinio rengimo, kvalifikacijos kėlimo kursus Lietuvoje bei užsienyje.
 • Organizuoja leidybinę veiklą ir leidžia periodinius ir vienkartinius informacinius, rekomendacinius, reklaminius bei kitus leidinius  Asociacijos ir jos narių veiklos klausimais, įvairias mokymo bei metodines priemones.
 •  Reklamuoja ir platina informaciją apie Asociacijos narius bei jų teikiamas paslaugas.
 •  Lietuvos Respublikos įstatymų ribose atlieka kitas Asociacijos narių interesus atitinkančias funkcijas.